En riktigt framgångsrik fond för likviditetsförvaltning

Carlsson Norén Macro Fund är en investeringsfond som skapar värde utifrån rörelserna på räntemarknaden snarare än att ta kreditrisk. Sedan starten 2008 har värdet på fonden ökat med närmare 50 procent – med väldigt låg risk. ”Fonden har en unik strategi med AAA-ratade tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, förklarar Fredrik Carlsson, grundare och vd vid fondbolaget Carlsson Norén.” Läs hela artikeln här.

Månadsbrev oktober 2023

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade 0,03% respektive 0,73% under oktober. Detta innebär att CN Yield Opportunity har levererat positiv avkastning sju månader i rad och avkastningen i år summeras därmed till 6,90%. Under månanden publicerades inflationsstatistik i Sverige som var högre än väntat och notan för Ingves penningpolitiska experiment hamnade på 80 mdkr. För CN Macro Fund var oktober den nästbästa månaden i år och fonden är upp 2,02% per den sista oktober. Läs månadsbrevet  för Yield Opportunity och Macro Fund.