förvaltning skapar värde

Riskinformation!

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling.

Våra fonder

Med ett ursprung från förvaltningen på AB Volvo, banker och AP-fonder

Carlsson Noren erbjuder, via Macro Fund och Yield Opportunity, två unika och aktivt förvaltade räntefonder.

 

Vårt erbjudande

Till privatpersoner, företag och institutioner

– Konkurrenskraftiga fonder

– Aktivt förvaltade fonder

– Erfarna förvaltare

Macro Fund

Strategin utformades av Fredrik Carlsson och Martin Norén under 2002 för att förvalta AB Volvos kassa utan kreditrisk.

En riktig lågriskinvestering med möjlighet till en bättre avkastning än bankkontot och räntefonder.

Yield Opportunity

Förvaltningsmodellen utvecklades av bolaget 2018 med inspiration från fastighetsinvesteraren Erik Selin som även seedade fonden.

Fonden investerar i hybridobligationer, preferensaktier och konvertibler främst på den nordiska marknaden.

Fokus ligger på stabila, kreditvärdiga bolag med positiva kassaflöden.

 

Fredrik Carlsson
Martin Norén
Magnus Dahlgren