Månadsbrev juli 2023

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade +0,80% respektive +0,65% under juli. Utvecklingen i år för Yield Opportunity summeras därmed till 5,82% i kölvattnet av en högre riskaptit för fondens innehav. Macro Fund har avkastat +1,48% i år trots fortsatta räntehöjningar från centralbankerna och ligger väl positionerad för bra avkastning framöver. Läs förvaltarnas kommentarer här.

Fler höjningar sänker kronan

Riksbanken står inför ett viktigt beslut angående räntehöjningen efter den senaste dubbelhöjningen i april. Medan svenskarna fortsätter att följa utvecklingen på fastighetsmarknaden så väljer utländska aktörer att med fasa se på utvecklingen i Sverige – en hemmabakad fastighetskris skapad av Riksbankens experiment med minusräntor i högkonjunktur och alltför belånade fastighetsbolag. Läs mer här.

PPI 1,3% yoy i april

Vi tycker att det är intressant att följa PPI (producentprisindex) som toppade på nästan 26% yoy (vit linje) i juni 2022. Idag kom aprilsiffran in på 1,3% och i grafen ser vi även CPIF (blå linje). Läs hela inlägget här.

”Euron är ett skakigt projekt”

Med en kronkurs som närmar sig lägsta nivåerna i Sveriges historia handlar veckans fredagspanel om just den svenska valutan. Vilken betydelse har egentligen valutakursen för den svenska inflationen, och hur skulle det påverka Sverige att införa euron som ny valuta? Läs mer här.

Månadsbrev februari 2023

Yield Opportunity fortsätter på den inslagna vägen och gick +1,64% i februari. Utvecklingen YTD summeras därmed till +5,49%. Macro Fund hade en negativ utveckling på -0,65% under februari som präglades av kraftigt stigande svenska räntor. Fonden är hittills +0,78% YTD. Läs mer här.

Obligationsvänligt sentiment i fastighetsmarknaden

Carlsson Norén Yield Opportunity är upp 6% hittills i år efter ett mycket bättre sentiment för obligationer efter att fastighetsbolagen gör nyemissioner och sänker eller slopar utdelningar. Trots den starka starten har fonden som startades i samarbete med fastighetsinvesteraren Erik Selin en yield på 12% vilket talar för ett mycket bra 2023. Läs mer här.

Månadsbrev januari 2023

Macro Fund hade sin bästa januari på 15 år med en uppgång på 1,44%. Yield Opportunity inledde 2023 starkt med en uppgång på 3,78% och den underliggande räntan i portföljen ligger på höga 12,5%. Efter de snabba räntehöjningarna har räntemarknaden blivit ett attraktivt alternativ till börsen med en bättre förväntad riskjusterad avkastning. Förvaltarna ser fortsatt goda chanser att leverera avkastning under 2023 trots ett svårnavigerat marknadsklimat. Läs mer här.

Hybrids in Tough Real Estate Market

“Because most investors don’t like the real estate sector in this rising interest rate environment, the greatest opportunities can be found there,” says Magnus Dahlgren, a fund manager investing in hybrid securities. Dahlgren and his team at Carlsson Noren Asset Management see hybrid securities offering yields of 15, 20, and even 30 percent. Läs mer här.