Om Carlsson Noren

Idén till Carlsson Noren startade på Volvo Treasury där Fredrik Carlsson och Martin Norén utvecklade en unik kassaförvaltning.
Tillsammans förbättrade de konceptet och startade Carlsson Noren Asset Management

Riskinformation!

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling.

Vår ambition

Att erbjuda fonder som skapar bra riskjusterad avkastning oavsett marknadsläge

Ambitionen har alltid varit att erbjuda god riskjusterad avkastning oavsett rådande marknadsläge. Genom aktivt förvaltade fonder, erfarna förvaltare och egen analys säkerställer Carlsson Noren en ansvarsfull förvaltning.

Vårt team

Fredrik Carlsson

Verkställande direktör 

Martin Norén

Förvaltare Macro Fund

Magnus Dahlgren

Förvaltare Yield Opportunity

Alexander Wadman

Analytiker

Vår styrelse

Claes Berglund

Ordförande

Fredrik Carlsson

Ledamot

Jonas Strömberg

Ledamot

Susanne Kallur

Ledamot

Fakta om Carlsson Norén Asset Management
 • Fondbolag: Carlsson Norén Asset Management
 • Org.nr: 556726-4238
 • Säte: Göteborg
 • Revisor: Johan Brobäck, Öhrlings PWC AB
 • Internrevisor: Markus Johansson, KPMG
 • Klagomålsansvarig: Fredrik Lanneborn
 • Styrelse: Ord. Claes Berglund, Fredrik Carlsson (VD), Jonas Strömberg, Susanne Kallur, Martin Norén (supp.)
 • Verkställande direktör: Fredrik Carlsson
 • Ansvarig förvaltare: Martin Norén
 • Förvaltare: Fredrik Carlsson, Martin Norén och Magnus Dahlgren
 • Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
 • Fondbolagets tillstånd: tillstånd att bedriva fondverksamhet samt tillstånd för diskretionär portföljförvaltning 2007-12-07. Tillstånd som AIF-förvaltare beviljades bolaget 2014-09-18
 • Kapitaltäckningsrapport
 • Hållbarhetspolicyn
 • Ersättningspolicy
Vi finns här för dig

Vi finns här för dig och dina investeringar. Kontakta oss så hjälper vid dig!