Rapporter och dokument

Här återfinns aktuella rapporter och dokument för våra fonder.

Riskinformation!

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling.

Fakta om fondbolaget

Fakta:

Fondbolag: Carlsson Norén Asset Management AB

Organisationsnummer: 556726-4238

Fondbolagets säte: Göteborg

Revisor: Johan Brobäck, Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB

Internrevision: Markus Johansson, KPMG

Klagomålsansvarig: Fredrik Lanneborn

Styrelse: Claes Berglund (ordf.), Fredrik Carlsson, Jonas Strömberg, Susanne Kallur samt Martin Norén (suppl.).

Verkställande direktör: Fredrik Carlsson

Ansvarig förvaltare: Martin Norén

Förvaltare:  Fredrik Carlsson, Martin Norén, Magnus Dahlgren

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Fondbolagets tillstånd: Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet samt tillstånd för diskretionär portföljförvaltning 2007-12-07. Tillstånd som AIFM- förvaltare beviljades bolaget 2014-09-18

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få månadsrapporten skickad till dig varje månad.

Fyll i din epost här: