Trygg och värdeskapande ränteförvaltning

Investera i våra unika räntefonder
Vision

Att ge våra kunder en ansvarsfull förvaltning utifrån marknadens förutsättningar

 

Macro Fund

Verksamhet

Vi erbjuder fondförvaltning genom fonderna Macro Fund och Yield Opportunity samt skräddarsydd diskretionär förvaltning.

Macro Fund

Unik strategi med AAA-klassade tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier.

Yield Opportunity

Ränteliknande avkastning som är väsentligt högre än traditionella kreditfonder utan att ge avkall på kreditvärdigheten hos bolagen.

Skräddarsydd förvaltning

Utifrån kundens behov skapar förvaltarna en riskavvägd portfölj för både institutioner och privatpersoner

Förvaltningen
Långsiktig och trygg förvaltning

Carlsson Noren är en fristående AIF-förvaltare som erbjuder investerare långsiktig värdeskapande förvaltning. Förvaltarna är experter på räntemarknaden och har en mycket lång erfarenhet från kapitalförvaltning. 

Investera hos oss

Att anpassa förvaltningen efter förutsättningarna i marknaden har varit ett signum sen bolaget grundades 2007 både vad gäller Macro Fund och Yield Opportunity.

Målgrupp

Våra kunder

Carlsson Noren har kunder inom följande kategorier: pension, bank, företag, försäkring, kommun, region, kyrkor, family office och privatpersoner.

 

Fonden kan tecknas via:

För distributörer så kan fonden handlas via MFEX.

FAQ

Vad är en AIF? Vilka typer av räntefonder finns det? Vilka risker förknippas räntefonder med? Hur mäts kreditrisk?

Våra kunder

Carlsson Noren är stolta över att ha institutioner, family offices, företagare och privata kunder som investerare. 

Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig