SMART ränteförvaltning

Vision

Ge våra kunder en ansvarsfull förvaltning. 

 

Macro Fund

Verksamhet

Vi erbjuder förvaltning genom Macro Fund, Yield Opportunity och skräddarsydd diskretionär förvaltning.

Macro Fund

Smart strategi med AAA-klassade tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge. Förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är smart och i stark kontrast till andra investeringsstrategier.

Yield Opportunity

Avkastning som är väsentligt högre än traditionella kreditfonder utan att ge avkall på kreditvärdigheten hos bolagen.

Diskretionär förvaltning

Utifrån kundens behov skräddarsyr förvaltarna en portfölj för både institutioner och privatpersoner

AIF-Förvaltare
Erbjuder långsiktig och trygg förvaltning

Carlsson Noren är en fristående AIF-förvaltare som erbjuder investerare långsiktig värdeskapande förvaltning. Förvaltarna är experter på räntemarknaden och har en mycket lång erfarenhet från kapitalförvaltning. 

Investera hos oss

Enkelt, smart och lönsamt.

Målgrupp

Våra kunder

Carlsson Noren har kunder inom följande kategorier: pension, bank, företag, försäkring, kommun, region, kyrkor, family office och privatpersoner.

 

Fonderna kan tecknas via:

För distributörer så kan fonden handlas via MFEX.

FAQ

Vad är en AIF? Vilka typer av räntefonder finns det? Vilka risker förknippas räntefonder med? Hur mäts kreditrisk?

Våra kunder

Carlsson Noren är stolta över att ha institutioner, family offices, företagare och privata kunder som investerare. 

Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig