Yield Opportunity

En aktivt förvaltad fond som ger en ränteliknande avkastning där fokus ligger på en väldiversifierad portfölj av kreditvärdiga bolag
Jan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.Helår
20190,841,530,791,050,091,412,02-0,410,85-0,390,372,1610,80%
20200,98-3,42-18,136,921,594,381,381,952,55-1,693,441,7-0,77%
20210,421,251,362,080,860,591,571,26-1,211,470,161,3411,69%
2022-1,28-2,071,13-1,42-2,57-10,266,91-0,04-4,33-2,031,420,98-13,55%
20233,781,64-2,480,910,620,520,800,650,340,031,652,4011,28%
20242,961,741,99*0,4*7,2%

*Estimat per den 15/4

Unik fond för den svenska marknaden

Carlsson Norén Yield Opportunity är en alternativ räntefond med hög förväntad avkastning. Fonden startade i januari 2019 på initiativ av fastighetsinvesteraren Erik Selin, som även är delägare i fondbolaget.

Fonden investerar i så kallade hybridinstrument, som befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, främst på den nordiska marknaden. Exempel på tillgångar är preferensaktier, konvertibler och hybridobligationer. Fokus ligger på stabila, kreditvärdiga bolag med positiva kassaflöden, där vi istället tar mer risk mot bolagens balansräkning.

Attraktivt segment

Många bolag emitterar hybridinstrument (som räknas som 50-100% eget kapital) för att förbättra sin kreditrating, och därmed sänka sin totala räntekostnad. Banker har regulatoriska krav och emitterar därför så kallade AT1- och T2-obligationer. Dessa instrument har betydligt högre kuponger än seniora obligationer.

Vår exponering mot kreditvärdiga bolag gör att risken för kredithändelser är låg, vilket tillsammans med de höga kupongerna gör att volatiliteten blir lägre än för exempelvis aktier. Instrumenten har tacksamma portföljegenskaper genom att de har en förhållandevis låg korrelation mot aktier och räntebärande tillgångar. Vissa instrument har dessutom en inbyggd optionalitet som ger uppsida men samtidigt skydd på nedsidan.

Köp Yield Opportunity direkt hos fondbolaget

Köp Yield Opportunity via samarbetspartners

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar i sk. hybridinstrument som befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur. Fokus är på stabila kreditvärdiga bolag med kassaflöden och risk tar vi istället mot bolagens balansräkning.

Risk och avkastning

Den årliga standardavvikelsen i månatlig kursutveckling förvantas under nuvarande marknadsförutsättningar vara 10-15%. Riskkategori: 5.

Handel och avgifter

Fonden är månatligt handlad. Avgifterna är 1% i fast förvaltningsavgift och 20% av förvaltningsresultatet som överstiger OMRX Treasury Bill jämte ett tillägg om 2% årligen . High Watermark tillämpas.

Förvaltarna

Magnus Dahlgren
Fredrik Carlsson
Målgrupp

Våra kunder

Carlsson Noren har kunder inom följande kategorier: pension, bank, företag, försäkring, kommun, region, kyrkor, family office och privatpersoner.

 

Fonden kan tecknas via:

För distributörer så kan fonden handlas via MFEX.