Månadsbrev september 2023

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade +0,34% respektive -0,06% under september. Detta innebär att CN Yield Opportunity har levererat positiv avkastning i sex månader i rad och avkastningen summeras därmed till 6,87% i år, trots ett försiktigt investeringsklimat inom kreditmarknaden under september. Under månaden var det hög aktivitet från centralbanker runtom i världen, inklusive Riksbanken, som höjde styrräntan till 4%. För CN Macro Fund var marknadsrörelserna begränsade, och avkastningen för året uppgår nu till 1,29%. Läs månadsbrevet för Yield Opportunity och Macro Fund.

Månadsbrev augusti 2023

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade +0,65% respektive -0,13% under augusti. Det är femte positiva månaden i följd för CN Yield Opportunity och hittills i år summeras därmed avkastningen till 6,51%. För CN Macro Fund var augusti en relativt lugn månad sett till rörelser i marknaden och i år har fonden avkastat 1,35%. Förvaltarna konstaterar att det känns mycket troligt att Sverige höjer styrräntan till 4% i september och att det blir en tuff höst för hushållen. Läs månadsbrevet för Yield Opportunity och Macro Fund.

Månadsbrev juli 2023

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade +0,80% respektive +0,65% under juli. Utvecklingen i år för Yield Opportunity summeras därmed till 5,82% i kölvattnet av en högre riskaptit för fondens innehav. Macro Fund har avkastat +1,48% i år trots fortsatta räntehöjningar från centralbankerna och ligger väl positionerad för bra avkastning framöver. Läs förvaltarnas kommentarer här.

Fler höjningar sänker kronan

Riksbanken står inför ett viktigt beslut angående räntehöjningen efter den senaste dubbelhöjningen i april. Medan svenskarna fortsätter att följa utvecklingen på fastighetsmarknaden så väljer utländska aktörer att med fasa se på utvecklingen i Sverige – en hemmabakad fastighetskris skapad av Riksbankens experiment med minusräntor i högkonjunktur och alltför belånade fastighetsbolag. Läs mer här.

PPI 1,3% yoy i april

Vi tycker att det är intressant att följa PPI (producentprisindex) som toppade på nästan 26% yoy (vit linje) i juni 2022. Idag kom aprilsiffran in på 1,3% och i grafen ser vi även CPIF (blå linje). Läs hela inlägget här.