Månadsbrev januari 2023

feb 2, 2023 | Okategoriserade

Macro Fund hade sin bästa januari på 15 år med en uppgång på 1,44%. Yield Opportunity inledde 2023 starkt med en uppgång på 3,78% och den underliggande räntan i portföljen ligger på höga 12,5%. Efter de snabba räntehöjningarna har räntemarknaden blivit ett attraktivt alternativ till börsen med en bättre förväntad riskjusterad avkastning. Förvaltarna ser fortsatt goda chanser att leverera avkastning under 2023 trots ett svårnavigerat marknadsklimat. Läs mer här.