Månadsbrev februari 2023

mar 2, 2023 | Okategoriserade

Yield Opportunity fortsätter på den inslagna vägen och gick +1,64% i februari. Utvecklingen YTD summeras därmed till +5,49%. Macro Fund hade en negativ utveckling på -0,65% under februari som präglades av kraftigt stigande svenska räntor. Fonden är hittills +0,78% YTD. Läs mer här.