Månadsbrev september 2023

okt 5, 2023 | Okategoriserade

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade +0,34% respektive -0,06% under september. Detta innebär att CN Yield Opportunity har levererat positiv avkastning i sex månader i rad och avkastningen summeras därmed till 6,87% i år, trots ett försiktigt investeringsklimat inom kreditmarknaden under september. Under månaden var det hög aktivitet från centralbanker runtom i världen, inklusive Riksbanken, som höjde styrräntan till 4%. För CN Macro Fund var marknadsrörelserna begränsade, och avkastningen för året uppgår nu till 1,29%. Läs månadsbrevet för Yield Opportunity och Macro Fund.