Månadsbrev juli 2023

aug 2, 2023 | Okategoriserade

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade +0,80% respektive +0,65% under juli. Utvecklingen i år för Yield Opportunity summeras därmed till 5,82% i kölvattnet av en högre riskaptit för fondens innehav. Macro Fund har avkastat +1,48% i år trots fortsatta räntehöjningar från centralbankerna och ligger väl positionerad för bra avkastning framöver. Läs förvaltarnas kommentarer här.