En riktigt framgångsrik fond för likviditetsförvaltning

nov 29, 2023 | Okategoriserade

Carlsson Norén Macro Fund är en investeringsfond som skapar värde utifrån rörelserna på räntemarknaden snarare än att ta kreditrisk. Sedan starten 2008 har värdet på fonden ökat med närmare 50 procent – med väldigt låg risk. ”Fonden har en unik strategi med AAA-ratade tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, förklarar Fredrik Carlsson, grundare och vd vid fondbolaget Carlsson Norén.” Läs hela artikeln här.