Carlsson Norén månadsbrev 2023

dec 4, 2023 | Okategoriserade

CN Yield Opportunity och CN Macro Fund avkastade 1,65% respektive 1,81% under november. Detta innebär att CN Yield Opportunity har levererat positiv avkastning åtta månader i rad och avkastningen i år summeras därmed till 8,67% drivet av högre riskaptit för fondens innehav. Det var en händelserik månad med åtskilliga centralbanksbeslut och stora marknadsrörelser på räntemarknaden. CN Macro Fund navigerade detta väl och november var den bästa månaden i år och fonden är upp 3,87% YTD. Läs månadsbrevet för Yield Opportunity och Macro Fund.